Bryllup


Informasjon om bryllup i Nore og Uvdal

 

Går dere med gifteplaner? Kontakt kirkekontoret på telefon 32 74 25 90 eller epost kirkekontoret@nore.kirken.no for å gjøre avtale om dato og kirke.

For å kunne bli gift må man ha en gyldig prøvingsattest fra skatteetaten. Skjema finner du her.

Noen uker før bryllupet skal finne sted vil dere bli kontaktet av presten for å avtale en vigselssamtale. 

Organisten vil ofte ta kontakt med dere et par måneder i forveien for å avtale musikken. Har dere spesielle musikkønsker, ta gjerne kontakt så tidlig som mulig! Kirkekontoret kan opplyse navn og kontaktinfo til den som skal være organist. 

Med organisten avtaler dere inn- og utgangsmusikk, 2 eller 3 salmer, og eventuelle soloinnslag hvis dere ønsker det . Mer informasjon om musikk og salmer finner dere HER. 

Skal dere gifte dere i en av stavkirkene våre, vær klar over at instrumentet der er trøorgel. Brudemarsjer i folketonestil vil vanligvis være best egnet. 

Vanlig rekkefølge i et kirkebryllup er slik : 

1. Inngangsmarsj
2. Inngangsord (v/presten)
3. Salme
4. Skriftlesning (hvem vil dere skal lese disse?)
5. Salme eller egnet musikk (om ønskelig)
6. Tale (v/presten)
7. Ekteskapsinngåelse
8. Overrekkelse av ringer (ikke obligatorisk)
9. Forbønn (avsluttes med Vår Far)
10. Musikk/symbolhandlinger (om ønskelig)
11. Salme
12. Velsignelse
13. Utgangsmarsj

Man er ikke nødt til å ha eget program for vielsen, man kan fint bare bruke salmebøkene som er i kirken. Hvis dere ønsker eget programhefte er dette noe brudeparet selv må lage og trykke opp. Da kan man bruke oversikten over hvordan en vielse foregår som mal.

Skriftlesninger
Det skal være 2-4 skriftlesninger i vigselen, det må være minst en fra det nye testamentet og en fra det gamle testamentet. I utgangpunktet står hele Bibelen til disposisjon, men her er noen forslag det går an å velge mellom. Forslag finnes her, til den nye liturgien fra 2017 kan en finne forslag her.
 

 

 

Tilbake