Lettelser i smitteverntiltakene


Se de viktigste endringene i smittevernbestemmelsene, gjeldende fra 27. mai 2021.

 

Det er nå tillatt å slippe inn 50 personer uten krav om faste, tilviste plasser. Avstandskravet på 1 meter til alle utenom egen husstand må likevel overholdes.

På arrangementer med faste, tilviste plasser er inntil 200 personer tillatt, hvis lokalet er stort nok til at 1-meters-regelen kan overholdes.

Avstandskravet ved allsang reduseres fra 2 meter til 1 meter !

Forbudet mot å samle deltakere på tvers av kommunegrensene er opphevet – men personer fra kommuner med skjerpede lokale smitteverntiltak skal ikke delta på arrangementer i andre kommuner.

Alle må fortsatt desinfisere hendene ved inngang og utgang, og registrere navn og telefonnr. av hensyn til evt. smittesporing.

Vi vil fortsatt bruke engangsbegre ved nattverd, og offer vil fortsatt bare være mulig å gi via vipps.

Det er ikke krav om munnbind. 

Velkommen til trygge gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer hos oss !

 

Tilbake