Kontaktinformasjon


Nore og Uvdal kirkelige fellesråd

Adresse: Nore kirkekontor, Sentrum 16, 3630 Rødberg - se kart
Telefon:
32 74 25 90
Epost:
kirkekontoret@nore.kirken.no

Prest

Kristine Bekken Aschim

90402892

Send e-post

Kirketjener i Tunhovd kirke

Frøydis Haga

97010708

Send e-post

Kirkeverge

Halvor Haugestad

41046104

41046104

Send e-post

Kirkegårdsarbeider/kirketjener i Uvdal kirke

Thor Lassegård

91199320

Send e-post

Sokneprest

Trond Morlandstø

92046675

45097997

Send e-post

Organist

Eli B. Nesse

94179877

Send e-post

Kirkegårdsarbeider/kirketjener i Skjønne kirke

Tom Erik Olsen

92863296

Send e-post

Sekretær

Gunn Snarheim

32742590

41043960

Send e-post